Romulus T. Weatherman Foundation Overview

The Romulus T. Weatherman Foundation is a U.S.-based 501c3 operating foundation, dedicated to protecting children, defending human rights, and promoting democracy around the world. As the go-to organization for key stakeholders across the public and private sector for information, transformation, and large-scale influence, our team works flexibly and efficiently through partnerships to uphold democratic ideals. Below is a list of the Foundation’s achievements:

 • Established WFP-verified logistics hub on Romania-Ukraine border and delivered over 10,000 pallets of aid to over 70 aid organizations in Ukraine; Worked with 20 government organizations/agencies most in need, including recent deliveries to Bakhmut and throughout Donetsk. Specific deliveries include: (1) Temperature controlled medicines via AmeriCares to Kherson; (2) Procured critical medical supplies for International NGO, Samaritan’s Purse; (3) Delivered trauma supplies for Zimmer Biomet and developed partnerships with other major medical device corporations to supply hospitals.
 • Provided rest & respite for 30+ women Ukrainian women journalists and their families
 • Assisted in the safe evacuation of hundreds of women and children to Poland
 • Funded a refuge in Poland to protect and serve vulnerable women and children
 • Brought Alisa, a 6-year-old Ukrainian girl, to the U.S. for specialty surgery and physical therapy after a Russian bomb was dropped into her bedroom in Kherson; she sustained severe injuries and lost her eye. Highlighted her story to U.S. media outlets to show the war crimes perpetrated on children in Ukraine.
 • Repatriated multiple Americans killed or wounded in action fighting for freedom and democracy in Ukraine
 • Provided initial funding for LifeTarp, a critical piece of equipment for protection in trench warfare which reduces casualties related to shrapnel injuries.
 • Coordinated and sponsored travel of General Keith Kellogg – FOX News Contributor and former national security advisor to U.S. Vice President Pence – to Ukraine which led to testimony before the United States’ Senate Armed Services Committee (SASC) about the need to provide rapid lethal aid to Ukraine.
 • Partnered with United States Institute for Peace and the Women, Peace, and Security bipartisan U.S. Congressional caucus to hear testimony from Ukrainian women leaders and highlight the specific needs of women and children in Ukraine

 

Огляд Фонду Ромула Т. Везермана

Квітень 2023

Фонд Ромула Т. Везермана – це діючий фонд 501c3, що базується в США, присвячений захисту дітей, захисту прав людини та просуванню демократії в усьому світі. Наша команда, яка є основною організацією для ключових зацікавлених сторін у державному та приватному секторах для отримання інформації, трансформації та широкомасштабного впливу, працює гнучко та ефективно через партнерські відносини для підтримки демократичних ідеалів. Нижче наведено перелік досягнень Фонду:

 • Створив логістичний центр, перевірений Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), і доставив понад 10 000 піддонів допомоги більш ніж 70 організаціям з надання допомоги в Україні; Наша команда працювала з 20 державними організаціями/агенціями, які найбільше потребували, включно з нещодавніми доставками до Бахмута та всього Донецька. Конкретні поставки включають:

Ліки з температурним контролем через AmeriCares до Херсона

O Закупив критично важливі медичні матеріали для міжнародної неурядової організації «Samaritan’s Purse»

O Постачання травматичних засобів для Zimmer Biomet і налагодження партнерства з іншими великими корпораціями у сфері медичного обладнання для укомплектування лікарень.

 • Забезпечив відпочинок та перепочинок для 30+ українських журналісток та їхніх родин
 • Допоміг у безпечній евакуації сотень жінок і дітей до Польщі
 • Профінансував притулок у Польщі для захисту та обслуговування вразливих жінок і дітей
 • Привіз 6-річну українську дівчинку Алісу до США для спеціалізованої хірургії та фізіотерапії, а також для того, щоб висвітлити військові злочини, скоєні проти дітей в Україні.
 • Pепатрійовав численних американців, убитих або поранених у боротьбі за свободу та демократію в Україні, включаючи майже 7-місячну операцію з пошуку місця останнього спочинку підполковника Грейді Курпасі
 • Забезпечив початкове фінансування LifeTarp, критично важливого обладнання для захисту під час окопної війни, що зменшує втрати, пов’язані з осколковими пораненнями.
 • Координував та спонсорував поїздку генерала Кіта Келлога – доповідача FOX News та колишнього радника з національної безпеки віце-президента США Пенса – до України, яка призвела до свідчень перед Комітетом Сенату США з питань збройних сил (SASC) про необхідність надання швидкої летальної допомоги Україні.
 • Вступив в партнерство з Інститутом миру США та двопартійною групою «Жінки, мир та безпека» Конгресу США, щоб заслухати свідчення українських жінок-лідерок та висвітлити особливі потреби жінок та дітей в Україні
 • Використання нашого колишнього розвідувального співтовариства та спеціальних операторів для неофіційного надання важливої наземної інформації ключовим особам, які приймають рішення в уряді США, та іншим організаціям з надання гуманітарної допомоги

 

The Romulus T. Weatherman Foundation is a 501(c)(3) tax-exempt private operating foundation. All contributions for specific projects shall be applied to those projects, and up to 10 percent may be used to administer the gift.